Saltar a continguts

Club Karate Sant Cugat

Navegació

 
 
 

Menú principal

Notícies

07/12/2020
Assemblea general de socis

 Per acord de la Junta de Directiva del CKSC en reunió celebrada el passat 09 de desembre del 2020 es convoca a tots els socis a la propera assemblea general ordinària del Club:

Dia: Dilluns 21 de desembre del 2020 Hora: 18.45 h. en primera convocatòria

19.15 h. en segona convocatòria
Lloc: Sala ZOOM del CKSC

 

Amb el següent ordre del dia:

1er.- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior

2on.- Presentació de la memòria d'activitats de l'exercici 2019-2020.

3er.- Aprovació de la liquidació de comptes de l'exercici 2019-20.

4rt.- Aprovació del pressupost per l'exercici 2020-2021.

5è.- Aprovació modificació quotes 2021.

6è.- Precs i preguntes 

Imatge de complement